متفرقه

با برنامه 2 ماهه حرف آخر ⭐محکوم به موفقیت هستید ⭐

اما دلایل دیگری نیز می توان برای اثبات انتشار نور به صورت خط راست آورد. اما اگر منبع نور را…