کربن فعال | ذغال فعال

(د) متفرقه متفرقه
سایر کاربردهای فاز گازی کربن فعال شامل کنترل رادیونوکلئیدهای کریپتون از نیروگاههای هسته ای و برداشت گازها برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای: (الف) رادیو ید از راکتورهای انرژی هسته ای ایزوتوپ است و بیش از کربن فعال شده آغشته به یدید پتاسیم. (ب) دی اکسید گوگرد را می توان از گاز دودکش خارج کرد زیرا در سطح کربن به تری اکسید گوگرد اکسیده می شود که با آب واکنش نشان می دهد تا اسید سولفوریک غیر فرآورده تشکیل شود. ج) سولفید هیدروژن را می توان با تبدیل آن به گوگرد در صورت وجود اکسیژن از گاز دم گیاه گیاه کلاوس خارج کرد . و (د) اکسید نیتریک را می توان به اکسید کرددی اکسید نیتروژن ، که با آمونیاک اضافه شده برای تشکیل نیتروژن واکنش نشان می دهد .

منبع : بهترین فروش کربن فعال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *