کتاب «روابط بین‌الملل در ایران؛ از تکثر روایت‌ها تا ضرورت تفکر پارادایمیک» منتشر شد

کتاب «روابط بین‌الملل در ایران؛ از تکثر روایت‌ها تا ضرورت تفکر پارادایمیک» منتشر شد

[ad_1]

کتاب «روابط بین‌الملل در ایران؛ از تکثر روایت‌ها تا ضرورت تفکر پارادایمیک» به اهتمام علی اسمعیلی اردکانی و توسط موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران منتشر شد.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.