ما باید فیلم‌های هنری برجسته‌ای از وضع آزادگان‌مان در اردوگاه‌ها و زندان‌ها داشته باشیم

ما باید فیلم‌های هنری برجسته‌ای از وضع آزادگان‌مان در اردوگاه‌ها و زندان‌ها داشته باشیم

[ad_1]

انصافاً در طول این بیست و دو سالی که از بازگشت اسیران عزیز ما و آزادگان بلندآوازه‌ی ما میگذرد، کم‌کاری صورت گرفته. ما باید چندین برابرِ آنچه که تاکنون کتاب نوشته شده است، در این خصوص کتاب داشته باشیم. ما باید فیلم‌های هنری برجسته‌ای از وضع آزادگانمان در اردوگاه‌ها و زندان‌ها داشته باشیم.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.